Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

6.00 – 8.00 schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i zespołowe, dowolne   i  inspirowane, rozmowy planowane i sytuacyjne, zabawa ruchowa;

8.00 – 8.30 ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania;

8.30 – 9.00 śniadanie;

9.00 – 10.00 zajęcia dydaktyczne;

10.00 – 11.15 spacer, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zabawy organizowane na powietrzu;

11.00 – 11.25  przygotowanie do obiadu;

11.25 – 12.00   obiad;

12.00 – 14.00 dzieci młodsze – odpoczynek poobiedni

dzieci starsze – zabawa dowolna /zajęcia dodatkowe/ j. angielski, gimnastyka korekcyjna, religia, tańce, kółka zainteresowań

gry i zabawy dydaktyczne utrwalające materiał programowy, zabawy przy muzyce, praca stymulująca i wyrównawcza

14.00 – 14.30  podwieczorek

14.30 – 17.00  zabawy taneczne, manipulacyjne i konstrukcyjne, indywidualna praca z dzieckiem, prace porządkowo – użyteczne, rozchodzenie się dzieci.

Powrót na początek strony