O nas

Przedszkole Samorządowe Nr 40 jeszcze do 31.08.2005 roku mieściło się w Śródmieściu przy ul. Żabiej 5.

Uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku Nr XXXVI/423/05 z dnia 28.02.2005 roku zmieniło swoją siedzibę i obecnie znajduje się na ul. Komisji Edukacji Narodowej 58 w dzielnicy Bacieczki w Białymstoku. Przenosiny wiązały się z wielkim zaangażowaniem personelu i członków ich rodziców.

Placówka zyskała budynek dwukondygnacyjny z nowoczesnym sprzętem, kuchnią i zmywalnią.

Dwa lata później nasze przedszkole Uchwałą Nr XI/95/07 Rady Miasta Białystok z dnia 20.04.2007r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu Nr 40 w Białymstoku przyjęło imię bohaterki książki Anny Świrszczyńskiej – „O Wesołej Ludwiczce”.
Na naszą patronkę wybraliśmy „Wesołą Ludwiczkę” bohaterkę opowiadania Anny Świrszczyńskiej – dziewczynkę pełną życzliwości, ciepła, dobroci wobec otaczającego świata: postać radosną, z otwartym sercem, która swoim zachowaniem uczy koleżeństwa uprzejmości, wzajemnej pomocy.

Mottem przewodnim naszego programu są słowa Janusza Korczaka: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

Misją przedszkola: Kochamy nasze dzieci takimi jakie są i tworzymy im warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich indywidualnych możliwości.

Rozwijamy ich wyobraźnię, uczymy tworzenia, poszukiwania i odkrywania, istniejemy, aby pomagać rodzicom w procesie wychowania, opieki i edukacji.

Wizja przedszkola to stworzenie wspaniałego przedszkola, radosnego, przyjaznego dzieciom i rodzicom, w którym jedni i drudzy czują się współtwórcami i współgospodarzami. Chcemy, aby jakość pracy przedszkola pozwoliła jak najlepiej rozwinąć się każdemu dziecku w atmosferze ciepła, akceptacji i bezpieczeństwa. I tak staramy się iść wytyczoną drogą, za każdym razem modyfikując i wzbogacając program o nowe rozwiązania, które niesie za sobą życie. Tym samym stale podnosi się poziom naszej wiedzy, wzrasta jakość naszej pracy i widoczne są jej efekty.

Tworząc atmosferę dobra i życzliwości czynimy naszą placówkę swoistą i niepowtarzalną, a imię „Wesołej Ludwiczki” pomaga nam osiągnąć zamierzone cele – ku radości tych najmłodszych, dla których jesteśmy.

W 2017 roku w ramach inwestycji dotyczącej rozbudowy Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku – adaptacji pomieszczeń po KTBS przedszkole nasze pozyskało między innymi 2 sale zajęć oraz 1 salę do zajęć dodatkowych dla naszych wychowanków, w których znajdzie opiekę dodatkowych 48 dzieci.

Od 1.09.2017 roku nasza placówka obejmuje opieką 140 dzieci zgrupowanych w 6 grupach wiekowych.

Powrót na początek strony