Stoperek

Żółto-czerwone logo systemu Stoperek - piktogram dziecka trzymającego kartę

Jak używać karty „Stoperek”

 1. Wyjmij kartę swojego dziecka
 2. Zbliż kartę do czytnika. Usłyszysz sygnał dźwiękowy.
 3. Odprowadzając dziecko na grupę przekaż kartę nauczycielowi

Pamiętaj aby użyć karty zostawiając i odbierając dziecko z przedszkola!


INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO „STOPEREK”

Urządzenie jest elektroniczne – należy więc posługiwać się nim ostrożnie, nie pozwalając na obsługiwanie go dzieciom.

 • Urządzenie jest zamontowane w szatni na parterze
 • Wchodząc do przedszkola należy zbliżyć elektroniczną kartę do czytnika (zegar z nadrukiem Stoperek),
 • System automatycznie wczyta godzinę wejścia.
 • Wychodząc z przedszkola tą sama czynność należy powtórzyć.
 • Głośny dźwięk oznacza, że czynność wczytania została wykonana poprawnie.
 • Skutecznego zbliżenia karty należy dokonać tylko raz przy wejściu i tylko raz przy wyjściu.
 • W celu usprawnienia organizacji korzystania z kart, rodzice otrzymują 2 karty w jednej opłacie – 20 zł (w razie potrzeby można dokupić kolejne za 15 zł)
 • Jeżeli nie zostanie wczytana godzina wejścia (rodzic zapomni lub zbliży kartę do czytnika nieprawidłowo) system automatycznie odznaczy wejście o godz. 6.00.
 • Jeżeli nie zostanie wczytana godzina wyjścia (rodzic zapomni lub zbliży kartę do czytnika nieprawidłowo) system automatycznie odznaczy wyjście o godz.17.00.
 • Jeżeli w ciągu dnia karta nie zostanie wczytana ani razu, a dziecko będzie obecne – zostanie wprowadzony do systemu pobyt liczony od godz. 6.00 do godz. 17.00.
 • Wszelkie kłopoty z obsługą czytnika czy awarie prosimy zgłaszać pracownikom przedszkola.

Uwaga!
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z intendentem lub dyrektorem przedszkola.


Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka STOPEREK.PL w Przedszkolu Samorządowym Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku

§1

Imienna Karta Dziecka przeznaczona jest do elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu.

§2

Rodzić zobowiązuje się do posiadania karty przy sobie w momencie pozostawiania lub odbierania dziecka z przedszkola.

§3

Rodzic może wykupić dodatkowe karty na własność.

§4

W przypadku zniszczenia, utraty Karty Dziecka, rodzic / opiekun zobowiązany jest do zakupu nowej. Fakt utraty rodzic / opiekun zgłasza nauczycielowi oddziału, do którego uczęszcza dziecko.

§5

Po wejściu do przedszkola rodzic/opiekun rejestruje godzinę przyprowadzenia dziecka poprzez zbliżenie Karty Dziecka do czytnika STOPEREK.PL.

§6

Po odebraniu dziecka z sali dydaktycznej lub placu przedszkolnego rodzic / opiekun zaznacza godzinę odbioru dziecka poprzez zbliżenie Karty Dziecka do czytnika.

§7

Prawidłowe sczytanie godziny przez czytnik zostanie oznaczone pojedynczym lub podwójnym sygnałem dźwiękowym.

§8

W przypadku nie zarejestrowania godziny przyjścia dziecka odpłatność będzie naliczana za pobyt dziecka od godz. 6.00.

§9

W przypadku nie zarejestrowania godziny odbioru dziecka odpłatność za jego pobyt będzie naliczana do godz. 17.00.

§10

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2015 r.


INSTRUKCJA ZGŁASZANIA NIEOBECNOŚCI DZIECKA W SYSTEMIE STOPEREK

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku informuje , iż zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu odbywa się tylko drogą elektroniczną poprzez system STOPEREK w „Panelu Rodzica”.

W tym celu należy wejść na Panel Rodzica pod adresem:

https://panel127.stoperek.pl

Zwrot opłaty za żywienie w dniach nieobecności dziecka następuje od następnego dnia po zgłoszeniu np. zgłoszono dnia 23.01.2030 r., odpis nastąpi od 24.01.2023 r. do końca nieobecności.

Jak zgłosić nieobecność dziecka w systemie Stoperek.

 1. Wpisz w polu przeglądarki adres Panelu Rodzica lub kliknij odpowiedni link otrzymany w placówce.
 2. W polu email wpisz adres swojej poczty elektronicznej i PIN otrzymany w placówce.
 3. Kliknij Zaloguj.
 4. Wybierz zakładkę Zgłaszanie nieobecności
 5. Kliknij ikonkę kalendarza i wybierz dzień nieobecności dziecka
 6. Kliknij Zapisz
 7. W Historii zgłoszeń pojawi się nowa, zgłoszona nieobecność

Obrazkowa instrukcja zgłaszania nieobecności w systemie Stoperek

Powrót na początek strony